اساتید مكاتب مدرنیسم و كوبیسم در حراجی كریستی نیویورك گرد هم آمده اند.

آثار پیشروان مكاتب هنری مدرنیسم و كوبیسم از جمله پل سزان، ماتیس، مودیلیانی، سیناك و پیكاسو در حراج ماه نوامبر كریستی عرضه می شوند. با گذشت سال ها از درگذشت اساتید طراز اول مكاتب مدرنیسم و كوبیسم، آثار ایشان همچنان رونق بخش محافل هنری است و مورد توجه كارشناسان هنری قرار دارد. پل سزان كه به نام پدر مكتب مدرنیسم شناخته می شود با پنج تابلوی آبرنگ و دو تابلوی رنگ و روغن در این حراجی حضور دارد. گفته می شود اثر «چهره والیر» كه با آبرنگ توسط این هنرمند كشیده شده است در حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیون دلار به فروش رسد. مسئولان كریستی اعلام كرده اند كه این اثر، با ارزش ترین نقاشی آبرنگی است كه تاكنون در این حراجی عرضه شده است.