مدیر طرح نیروگاه خصوصی فردوسی گفت:عملیات اجرایی نیروگاه خصوصی فردوسی كه به صورت B.O.O (ساخت،بهره برداری،مالكیت)احداث می شود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

به نقل از سایت خبری توانیر، عبدالامیر ماجدی‌نیا افزود: تاكنون دو واحد این نیروگاه كه در ۶ واحد در حال ساخت است وارد مدار شبكه تولید برق كشور شده است.

وی با بیان اینكه هر واحد این نیروگاه توان تولید ۱۵۹ مگاوات برق را دارد خاطرنشان كرد:‌پس از پایان زمان ساخت، ظرفیت تولید برق این نیروگاه به حدود هزار مگاوات افزایش خواهد یافت .

مدیر طرح نیروگاه خصوصی B.O.O فردوسی درباره پیشرفت فیزیكی هر كدام از واحدها گفت: در حال حاضر واحد سوم نیروگاه بیش از ۸۵ درصد ، واحد چهارم افزون بر ۷۱ درصد ، واحد پنجم بالغ بر ۶۱ درصد و واحد ششم نیز ۵/۵۶ درصد پیشرفت فیزیكی دارد.

ماجدی‌نیا با بیان این كه سرمایه‌گذار این نیروگاه شركت مپنا است اظهار داشت: در این نیروگاه از توربینهای نوع V۹۴/۲A كه تاكنون ساخت آن در داخل وجود دارد، استفاده شده است.

وی از ساخت مخازن ذخیره سوخت این نیروگاه به عنوان یكی از فعالیتهای در حال اجرای طرح یاد كرد و گفت: به منظور ذخیره‌سازی سوخت مایع، ۳ مخزن ۲۰ میلیون لیتری در این نیروگاه ساخته می‌شود.

ساخت این نیروگاه از سال ۸۳ با تحویل زمین به سرمایه‌گذار آغاز شده است.