از ابتدای فعالیت شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تاكنون ۱۱ هزار انشعاب آب و فاضلاب نصب شده و به بهره برداری رسیده است.مهندس طاهری، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اعلام مطلب فوق، افزود: در ۲ سال گذشته بیش از ۸۰ كیلومتر شبكه، جمع آوری و خطوط اصلی و فرعی فاضلاب در شهر بیرجند با هزینه ای بیش از ۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و به بهره برداری رسید.وی افزود: هم اكنون ۹۸ درصد جمعیت شهری این استان از آب آشامیدنی سالم برخوردارند.