مدیر عامل شركت برق منطقه ای تهران گفت: اعتبار بازسازی شبكه توزیع برق امسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۲۸۰ میلیارد تومان رسید.

میرفتاح فتاح قره باغ اظهار داشت:استقلال شركتهای توزیع برق رابطه سنتی شركتهای توزیع برق با شركتهای برق منطقه ای را به كلی دگرگون می كند.

وی ادامه داد:شركتهای توزیع برق در آستانه یك تحول عظیم هستند چرا كه با استقلال شركتهای توزیع این شركتها به صورت یك ساختار مستقل با مجموعه توانیر شروع به كار خواهند كرد.

وی گفت: شبكه توزیع برق تهران به دلیل عدم وجود منابع كافی ناكارآمد است ،بنابراین در بخش توزیع برق تهران ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه نهفته وجود دارد كه اگر سالانه ۱۰ درصد نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشیم، سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش توزیع نیاز است.

وی با بیان اینكه برای مقابله با خاموشی‌های برق امسال ۲۸۰ میلیارد تومان به بازسازی و نوسازی شبكه‌های توزیع و انتقال برق اختصاص یافت، اظهار داشت:شبكه فرسوده برق تهران بیشتر مربوط به پست‌های ۶۳ كیلوولت، ۲۰ كیلوولت و كابل‌های برق است، بنابراین برنامه شركت برق منطقه‌ای تهران برای بازسازی و نوسازی این شبكه، خطوط انتقال و توزیع همان افزایش اعتبار از ۲۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۲۸۰ میلیارد تومان است.

به گفته وی، اعتبار در نظر گرفته شده برای نوسازی و بازسازی شبكه توزیع برق در سال قبل ۱۳۱ میلیارد تومان بود.

فتاح اظهار داشت: شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد تا از سال آینده با استقبال از سرمایه بخش خصوصی و نیز فاینانس شبكه خطوط انتقال و توزیع و فوق توزیع برق را توسعه و بازسازی كند.