مدیر عامل شركت توانیر گفت:خاموشی های بخش تولید برق كشور در نیمه نخست سال جاری ۵۵ درصد نسبت به سال قبل كاهش یافت.

محمد علی وحدتی اظهار داشت:میزان تولید انرژی برق در ۶ ماه اول سال جاری با ۵/۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰۴ میلیارد كیلو وات ساعت رسید.

وی اظهار داشت:مصرف برق در ۱۰ سال گذشته ۵/۷ تا ۸ درصد رشد داشته است اما كاهش رشد مصرف برق در سال جاری چشمگیر و قابل توجه بوده است.

وی با بیان اینكه میزان انرژی تولید شده در ۶ ماه اول امسال ۱۰۴ میلیارد كیلووات ساعت بود افزود: انرژی تولید شده برق در ۶ ماه نخست امسال نسبت به ۶ ماه گذشته ۵/۶ درصد افزایش داشته است.

وی گفت:سهم سوخت مصرفی نیروگاهها از مابه التفاوت نرخ تكلیفی و قیمت آزاد برق در سه ماهه نخست امسال ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است كه ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن برای تامین سوخت هزینه شده است.

وی تصریح كرد: نرخ ۶۴۲ ریال برای هر كیلووات ساعت برق بر اساس تركیب سوخت سال ۸۴ محاسبه شده كه حدود ۳۲۰ ریال آن سهم سوخت است و در صورتی كه تركیب سوخت مصرفی نیروگاهها با توجه به قیمتهای تعیین شده (هر مترمكعب سوخت گاز ۶۹۰ ریال، هر لیتر گازوییل ۴۵۰۰ ریال،‌ هر لیتر مازوت ۲۸۰۰ ریال) تغییر كند،‌صنعت‌برق به شدت از نظر منابع تحت فشار قرار خواهد گرفت.