برای اولین بار در تاریخ ۷۰ ساله مدیریت آبی كشور، اولین مجوز احداث سد توسط بخش خصوصی صادر شد.

دكتر رسول زرگر ـ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ـ با بیان این مطلب و اشاره به بارش ۴۵۸ میلیارد مترمكعب در سال آبی ۸۶ـ۸۵ افزود: این مقدار بارش معادل ۲۷۸ میلی‌متر در گستره كشور است و نسبت به میانگین ۳۸ ساله ۱۲ درصد رشد و نسبت به سال آبی قبل (۸۵ـ۸۴) ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

زرگر گفت: یك ماهه اول سال آبی ۸۷ـ۸۶ (مهر ماه) تنها ۴.۷ میلیارد مترمكعب بارش داشتیم كه معادل سه میلی‌متر بارش متوسط در گستره كشور است و این مقدار نسبت به سال قبل و درازمدت كاهش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان این كه در سه ماهه سوم امسال سه سد آبگیری و پنج طرح آبرسانی به ظرفیت ۸۵۰۰ مترمكعب بر ثانیه به بهره‌برداری خواهد رسید، به صدور اولین مجوز برای احداث سد توسط بخش خصوصی اشاره و تصریح كرد: سد باغان در استان بوشهر با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمكعب با هدف تامین آب شرب مصرفی پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

زرگر در ادامه افزود: احداث سد توسط بخش خصوصی مزیت‌هایی شامل در اختیار گرفتن آب مازاد، تعیین قیمت توسط خود سرمایه‌گذاران، در اختیار قرار دادن زمین‌های دولتی پایین سد در صورت وجود و تضمین قیمت خرید آب توسط دولت دارد.

وی در مورد وا‌گذاری‌های بخش آب افزود: مالكیت و بهره‌برداری ۱۳۰ سد كوچك با ارتفاع ۱۵ متر و شبكه‌هایی با سطح تا پنج هزار هكتار به تشكل‌های آب‌بران واگذار و در مورد سد‌های بزرگ نیز تنها بهره‌برداری آن‌ها واگذار خواهد شد.

وی در ادامه اظهار كرد: از حدود ۲۰ شركت بهره‌برداری آب ۱۱ شركت زیان‌ده نبوده و قابل واگذاری هستند كه این موضوع به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی رسیده است.

معاون وزیر نیرو در مورد بحث تامین منابع مالی بخش آبی افزود: ظرفیت اجرایی در بخش آبی كشور ۷۰ هزار میلیارد ریال است، در حالی كه تنها ۳۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی در اختیار داریم، ولی طی دو ماه گذشته موفق به اخذ مجوز ۱.۵ میلیارد دلاری از سوی شورای اقتصاد شده‌ایم كه این مقدار شامل ۵۰۰ میلیون دلار احداث شبكه‌ها، ۲۰۰ میلیون دلار استفاده از تسهیلات بانك توسعه اسلامی‌ IDB و ۸۰۰ میلیون دلار فاینانس پنج سد بزرگ است.

او با اشاره به بدهی ۹۰۰ میلیارد تومانی شركت‌های آب منطقه‌ای و ۳۰۰ میلیارد تومانی آبفا به پیمانكاران گفت: امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها پرداخت شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد مشكل تامین سیمان و واردات این محصول گفت: طرح‌های آبی كشور ۱۵ تا ۲۰ درصد كل ظرفیت سیمان را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع ما را در مقاطعی از زمان با مشكل كمبود مواجه كرده است؛ مثلا در حال حاضر چند سد بزرگ كشور نظیر سد كارون ۴ با ركود فعالیت مواجه شده‌اند.

وی دلیل عدم واردات سیمان برای بخش آبی كشور را قیمت بالا، نبود دانش واردات و هزینه‌های نگهداری و انبارداری ذكر كرد و گفت: قرار است در آینده سه درصد بودجه‌های عمرانی توسط وزارت بازرگانی به امر واردات سیمان اختصاص یابد.