دانشجوی آلمانی در كاناپه تخت خواب شو خود یك تابلوی نقاشی نفیس پیدا كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، دانشجوی برلینی در یك كاناپه تخت خواب شو یك تابلوی نقاشی رنگ روغن متعلق به سال ۱۶۰۵ میلادی پیدا كرد. بنابراین گزارش، این دانشجو این كاناپه قدیمی را به قیمت ۱۵۰ یورو خریده بود و پس از حمل آن به منزل متوجه یك تابلوی نقاشی در آن شد. بنابر اظهارات كارشناسان، این تابلو اثر «كارلو ساراچنی» در سال ۱۶۰۵ میلادی است. گفتنی است، این دانشجوی برلینی قصد دارد تابلوی كوچك خود را كه

۳۹ سانتیمتر طول و ۲۶ سانتیمتر عرض دارد با قیمت پایه ۱۹ هزار و ۲۰۰ یورو به حراج بگذارد.