موزه هنرهای دینی امام علی (ع) با همكاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران جشنواره تجسمی «عروج» را در ایام ماه مبارك رمضان برگزار می كند.

روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام كرد آثار برای شركت در این جشنواره كه با موضوع معراج و مولوی برگزار می شود، باید حداكثر در ابعاد ۴۵ سانتیمتر (حداكثر ارتفاع ۴۰ و حداقل ۲۵ سانتیمتر) و از جنس فلز، چوب یا سنگ باشد و هنرمندان می توانند آثار خود را از ۲۰ تا ۳۰ مرداد به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) تحویل دهند.بررسی آثار نیز توسط گروه داوری متـشكل از نرگس حریریان، طاهر شیخ الحكـمایی و حمیداله رضایی در دهه اول شهریورماه انجام و ۴۰ اثر برای نمایشگاه برگزیده می شود. به تمام آثار راه یافته به نمایشگاه علاوه بر گواهی شركت، جایزه نقدی و به نفرات اول تا سوم دیپلم افتخار و به ترتیب ۲۰ ، ۱۵ و ۱۰ میلیون ریال تعلق می گیرد.