نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشان معاصر فلسطین با همكاری موزه هنرهای معاصر فلسطین در اصفهان به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، مجموعه ای از آثار نقاشان معاصر فلسطین توسط این موزه و با همكاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) در اصفهان امروز دهم خرداد گشایش می یابد. این نقاشی ها شامل بیش از ۱۰۰ اثر در تكنیك های رنگ روغن، اكرلیك، تركیب مواد و عمدتا با مضامین و پرداخت مدرن و نوگرا، تازه ترین تجارب هنرمندان كشور فلسطین را ارائه می كند.بیش از این بسیاری از آثار یاد شده در نمایشگاه های اروپا و آمریكا به نمایش در آمده و مورد توجه و استقبال ناظران نیز قرار گرفته بود. این نمایشگاه در ادامه سیاست های موزه هنرهای معاصر فلسطین مبنی بر امكان عرضه آثار تجسمی ارائه شده توسط موزه فلسطین در دیگر مناطق كشورمان برگزار می شود.