هنرمندان نابینا اواخر هفته نمایشگاه از هنرهای حسی را در شهر لوییز ویله آمریكا برپا می كنند. به گزارش ایسنا، این نمایشگاه به صورت گروهی برپا می شود و همه شركت كنندگان دچار نقص بینایی یا نابینای كامل هستند. داور اصلی این برنامه و مدیر اجرایی آن، جیم استیونز، نابیناست. او عقیده دارد، اگر نیاز داشته باشید، راه خود را پیدا می كنید. وی كه ۹۸ درصد بینایی خود را در جنگ از دست داده، مقیاس داوری در این جشنواره را به عهده حس لامسه گذاشته است. استیونز به سی. بی. اس گفته است: «سعی ما این بوده تا دید تماشاگران را افزایش دهیم و به آن نشان دهیم چگونه می شود نگاه دیگری به جهان داشت.» همچنین دیان برگ استروم، معلول ذهنی نیز قطعات بسیار زیبایی را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. برگ استروم اذعان می دارد كه یادش می رود چه روزی، از چه ماهی و از چه سالی است و مدام باید به خودش یادآوری كند. او با اینكه حافظه اش را از دست داده، دارای حس زیبایی شناختی نیرومندی است و عقیده دارد شاید یكی از دلایل بهتر شدن آثارش همین نداشتن حافظه باشد. این نمایشگاه تا ۱۳ خردادماه جاری ادامه دارد.