هر اندازه كه در زمینه هنر جدید كار كنیم باز هم كم كار كرده ایم زیرا سالهاست در ایران از این هنر غفلت شده است.

حسین خسروجردی، یكی از داوران و عضو شورای برنامه ریزی نمایشگاه هنر جدید همزمان با افتتاح این رویداد در نگارخانه صبا با اعلام مطلب فوق گفت: «جریان هنرهای تجسمی بسیار جدی است و یكی از راههای توسعه فرهنگ پویا در هر جامعه ای، توسعه هنرهای تجسمی ا ست. مردم هر قدر كه با این هنر آشناتر باشند، پویاتر خواهند بود و به یك انضباط فرهنگی بالاتری دست خواهند یافت، خود را بهتر خواهند شناخت لذا در برابر اندیشه های بیگانه خود را تسلیم نمی بینند. اینجاست كه نقش رویدادهای هنرهای تجسمی نظیر هنر جدید حتی از برنامه های رادیو و تلویزیون هم مهم تر است.» وی موضوعی بودن نمایشگاه هنر جدید را نقطه عطف آن دانست و گفت: «یكی از اصولی ترین كارهایی كه در تمام دنیا درباره چنین نمایشگاههایی انجام می دهند انتخاب عنوان و موضوع برای آنست.

از طرفی چون هنر جدید برای مردم و مخاطبان یك پدیده جوان است، موضوعی بودن نمایشگاه می تواند به درك آنها از آثار و ویژگی های این هنر كمك شایان توجهی كند. هر چند كه می شد در كنار بخش موضوعی «پرواز - پایداری» یك بخش آزاد هم در نظر گرفت.» وی یكی از ویژگی های نمایشگاه هنر جدید كه اكنون در نگارخانه صبا برپاست، را حمایت بنیاد شهید و امور ایثار گران و جهاددانشگاهی از این رویداد دانست و گفت: «به طور حتم هیچ یك از هنرمندان حاضر در نمایشگاه هنر جدید با انگیزه مالی در آن حضور نیافته اند اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت كه هنر تا زمانی كه حامی قدرتمند و سرمایه گذاری اساسی را به عنوان پشتوانه نداشته باشد رشد نمی كند.»خسروجردی نگهداری دائمی برخی از این آثار را ضروری دانست و در عین حال توضیح داد: «هنر جدید تابع فرهنگ موزه ای نیست لذا در واقع مانایی یك اثر هنر جدید چندان معیار جدی محسوب نمی شود. به همین دلیل هنرمند هنر جدید، ابزاری را برای آفرینش اثرانتخاب می كند كه به آسانی قابل حمل باشد.»حسین خسروجردی در پایان، جوانانی كه امروز در زمینه های تجسمی فعال هستند را صاحب شناخت مناسب از این هنرها و دارای قدرت قضاوت درباره آنها دانست و خواستار سرمایه گذاری هدفمند و بیشتر در عرصه تجسمی شد.نمایشگاه هنر جدید تا۲۳ خرداد در نگارخانه صبا برپا خواهد بود.