كلودمونه، پدر امپرسیونیسم در نقاشی، سبك خود را در سال های پایانی فعالیت هنری اش به آبستره تغییر نداد و شبهه به وجود آمده در این زمینه تنها به خاطر كم سو شدن چشم هایش در اثر ابتلا به آب مروارید بود.

به گزارش فرانس پرس مطالعات انجام شده در این زمینه به همت گروهی به سرپرستی «مایكل مارمور» استاد دانشگاه استمفورد نشان داده است كه مونه (۱۹۲۶-۱۸۴۰) و دیگر نقاش مطرح امپرسیونیست ادگاردگا (۱۹۱۷-۱۸۳۴) هر دو از مشكلات بینایی شدیدی رنج می بردند كه بر واپسین كارهای هنری آنان تأثیرگذار بود.مارمور توضیح می دهد: «همعصران این دو نقاش گفته اند آثار واپسین آنها زمخت و با رنگ های تار بود كه اصلاً شباهتی به آثار اولیه آنان نداشت.»

وی افزود: «آب مروارید كه یك بیماری چشمی است دید را تار می كند و برای نقاشی مثل مونه كه سبك كارش مبتنی بر استفاده از رنگ و نور بود، این بیماری می تواند بر توانایی آنان در دیدن و تشخیص رنگ ها تأثیرگذار باشد.»