بر اساس سنگ نگاره های موجود، پیشینه هنر سنگ تراشی در یزد به هزاره دوم پیش از میلاد می رسد. سنگ نگاره های كوه ارنان با نقوش انسانی و حیوانی، قدیمی ترین سند تاریخی یزد را درخود نگهداری می كند كه بر تخته سنگی از آن، نقش ها و نگاره هایی مربوط به بیش از ۳هزار سال پیش كشف شده اند. همچنین ازطریق این سنگ نوشته ها درباره شیوه زندگی و تاریخ دیرینه مردم می توان تحقیق كرد و پی برد كه در دوره های بسیار قدیم، یزد مركز سكونت و استقرار تمدن بوده است. كوه ارنان به فاصله یكصد كیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و در روستایی به همین نام قرار دارد كه به احتمال زیاد نام این روستا، از نام شخصیتی گرفته شده كه در گذشته های دور آن را بنیان نهاده است. محیط كوهپایه این كوه حدود ۲۵ كیلومتر و ارتفاع قله كوه از دامنه ۸۴۰ متر است كه به ۳ روستای سرو، ارنان و بخ مشرف است. این كوه و محوطه اطراف آن سال ۷۸ در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.