هم اندیشی بین المللی «تداوم یا گسست نگارگری و نقاشی معاصر ایران» ماه آینده با حضور كارشناسان ایرانی و خارجی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می شود.

روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام كرد این نشست همزمان با نمایشگاه «جلوه های نگارگری در نقاشی معاصر ایران» روزهای ۲۵ و ۲۶ خردادماه با همكاری موسسه ماه مهر در موزه امام علی (ع) برگزار می شود.

در این هم اندیشی بین المللی اساتید داخلی و خارجی شامل النور میمز (نویسنده و محقق تاریخ هنر اسلامی از انگلستان)، كریستین گروبر (استاد هنر اسلامی از آمریكا)، ادوارد لوسی اسمیت (منتقد، شاعر، نویسنده و محقق تاریخ هنر معاصر از انگلستان)، سوزان وینچ (منتقد، محقق و مدرس هنر از سوئیس)، آیدین آغداشلو، محمدباقر ضیایی، حمید كشمیرشكن و جمعی دیگر از اساتید سخنرانی می كنند.نمایشگاه «جلوه های نگارگری در نقاشی معاصر ایران» تا ۲۸ خردادماه در موزه هنرهای دینی امام

علی (ع) برپاست.