آثار تذهیب داور پروین در نگارخانه شمس در معرض دید علاقه مندان به هنرهای تجسمی قرار گرفت. تذهیب دنیای دلنشین و وهم انگیز نقوش و نگاره های زیبا و رنگارنگ و خیال برانگیز است كه پرپیچ و تاب و تو در تو نقش در نقش چشم اندازی جذاب و چشم نواز را در برابر دیدگان اهل نظر می گشاید. تذهیب پیش از آن كه یك هنرناب باشد، یك جهان بینی و تفكر عرفانی و معنوی است كه ریشه در بینش آسمانی و دیدگاه های فلسفی مردم نقش آفرین ایران زمین دارد. پس از ظهور اسلام هنرمندان مسلمان ایرانی با استفاده از نقش و نگاره های گیاهی و هنری زیباترین تركیب را برای تزئین قرآن مجید ساختند و هنر تذهیب جایگاهی كاملاً معنوی و دینی پیدا كرد. داور پروین از شاگردان مكتب استاد عبدالله باقری است كه از سال های آغازین دهه ۶۰ در محفل او تذهیب را آموخت. حاصل كار پروین در ۲۵ سال نقش آفرینی در زمینه تذهیب، آثار قابل توجهی است كه در قالب نمایشگاه های مختلف جمعی و فردی در معرض دید علاقه مندان واقع شده است. برخی از آثار او در كتاب های مرقعات خوشنویسی و كتاب های درسی به چاپ رسیده و یكی از تابلوهای او در موزه آثار برگزیده صنایع دستی نگهداری می شود كه نمایانگر تلاش و كوشش بی وقفه اش در این زمینه است.

نمایشگاه تذهیب داور پروین تا روز چهارشنبه دایر خواهد بود.