پانزدهمین نمایشگاه نقاشی حسن شكاری از سوی كمیسیون ملی یونسكو تهران در نمایشگاه یونسكو ۲۵ اردیهشت ماه افتتاح می شود.

این نقاش و نویسنده با بیان این مطلب افزود ‌‏: این نمایشگاه كه در بر گیرنده آثار ۲۰ سال اخیر من با موضوع معماری ایرانی , نقش برجسته , كتیبه‌‏های ایرانی با مضامین تاریخی, دیوار نگاره‌‏ها كه در معرض دید و فروش علاقمندان قرار می‌‏گیرد.

نویسنده كتاب آه اسفندیار خاطر نشان كرد‌‏: باید شرایطی را بوجود بیاوریم كه نقاش ها به خانه های مردم راه پیدا كنند و بهترین مكان برای نگهداری اثار نقاش منازل مردم است .

حسن شكاری این نمایشگاه ساعت ۱۵ روز ۲۵ اردیبهشت ماه در نمایشگاه یونسكو افتتاح خواهد شد.