دیوار نگاری بزرگی از "بنكسی"، هنرمند معاصر اشتباهاً توسط یكی از شركت های پاك كردن دیوار نوشته ها ، با رنگ پوشیده شد.

این اثر ارزشمند هنری كه هفت متر و نیم طول داشت ‌و بر روی یكی از دیوارهای گاراژی در برستول طراحی شده بود با لایه ضخیمی از رنگ سیاه پوشیده شد.این دیوار نگاری از جمله آثار اولیه "بنكسی" به شمار می رفت مجموعه ای از رنگ های آبی بود و امضا هنری این هنرمند را نیز در خود داشت.

شورای شهر بریستول خواهان تحقیق در این باره شده است. این شورا دستور داده تمامی آثار "بنكسی" در این شهر حفظ شود.

"گری هاپكینز", یكی از اعضا شورای شهر بریستول گفت : ما از كمپانی نوردیك خواسته بودیم دیوار نوشته های اطراف اثر "بنكسی" را پاك كند، اما خود اثر "بنكسی" را پاك كرد.

كمپانی نوردیك و خود "بنكسی" هنوز در این باره اظهار نظر نكرده‌اند.