دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور روز پنجشنبه به اعتراضات صنفی خود ادامه دادند. به گزارش ادوارنیوز در پی وجود مشکلات صنفی و همچنین احضار بیش از ۱۶ تن از دانشجویان این دانشگاه از جمله دبیر شورای صنفی دانشگاه عباسپور به کمیته انضباطی، دانشجویان این دانشگاه روز چهارشنبه با برپایی تجمع اعتراضی ۲۰۰ نفره در برابر ساختمان مدیریت دانشگاه خواستار عزل معاونت فرهنگی این دانشگاه شدند. دانشجویان همچنین خواستار عدم احضار فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی و امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی در طول ترم تابستانی شدند. دانشجویان در روز پنجشنبه به دلیل برگزاری آزمون کنکور در دانشگاه، تحصن و تجمع اعتراضی خود را در خوابگاه پی گرفتند.