خبرگزاری‌ فرانسه‌ در خبری‌ از لندن‌ چهره‌های‌ شاخص‌ دولت‌ گوردون‌ براون‌ نخست‌وزیر انگلیس‌ را معرفی‌ کرد.

گزارش واحد مركزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه حاكی‌است، برخی چهره‌های كابینه جدید انگلیس عبارتند از:

▪ الیستر دارلینگ:

وزیر دارایی‌ ۵۳ ساله‌ در همه‌ دولت‌های‌ تونی‌ بلر نخست‌ وزیر انگلیس‌ از سال‌ ۱۹۹۷حضور داشته‌ است. وی‌ در دولت‌ قبلی‌ وزیر صنایع و بازرگانی‌ بود

▪ دیوید میلیباند:

‌‌‌وزیر امور خارجه‌ ۴۱ ساله‌ ‌جوان‌ترین‌ وزیر امور خارجه‌ انگلیس‌ طی‌ سی‌ سال‌ اخیر. ‌وی‌ در

دولت‌ پیشین‌ وزیر محیط زیست‌ و از محبوبیت‌ خاصی‌ برخوردار بود.

▪ جکی‌ اسمیت:

‌‌‌وزیر کشور ۴۴ ساله‌‌ وزیر مشاور در امور آموزش‌. اولین‌ زنی‌ که‌ سمت‌ وزارت‌ کشور را عهده‌دار می‌شود و شگفتی‌ساز کابینه‌ لقب‌ گرفته‌است.

▪ دس‌ براون:

وزیر دفاع‌؛ یکی‌ از معدود وزرایی‌ که‌ سمت‌ خود را حفظ کرده‌است. وی‌ اسکاتلندی، ۵۵ ساله‌ و از نزدیکان‌ گوردون‌ براون‌ است. عملکرد وی‌ در خصوص‌ بحران‌ تفنگداران‌ انگلیسی‌ با ایران‌ مورد انتقاد قرار گرفته‌است‌.

▪ جک‌ استراو:

وزیر دادگستری‌ ۶۰ ساله‌ ‌که‌ پیشتر وزیر امور پارلمانی‌ بود.

▪ داگلاس‌ الکساندر:

وزیر توسعه‌ بین‌المللی‌ كه پیشتر وزیر حمل‌ و نقل‌ بود.

▪ هیلاری‌ بن‌:

‌‌‌وزیر محیط زیست‌ كه در دولت‌ قبلی‌ وزیر توسعه‌ بود.

▪ الن‌ جانسون‌:

وزیر بهداشت‌

▪ روت‌ کلی‌:

وزیر حمل‌ و نقل‌

▪ تسا جاول‌:

وزیر مشاور در امور بازیهای‌ المپیک

▪ اد بالز:

وزیر کودکان‌، ‌مدارس‌ و خانواده

▪ جان‌ دنهام‌:

‌‌وزیر مشاور در نوآوری‌ ‌دانشگاه‌ها

▪ مارک‌ مالوچ‌ براون:

وزیر مشاور در امور آفریقا، اسیا و سازمان‌ ملل متحد