برای نخستین بار بزرگترین گنجینه ارزشمند عهد رنسانس شهر ساینای ایتالیا كه برای قرن ها به عنوان ملتی فقیر در نظر فلورانسی ها شهرت داشتند، در گالری ملی بریتانیا به نمایش درمی آید.به گزارش میراث آریا، در این گالری یكصد اثر نقاشی، مجسمه و تصویرنگاری از هنرمندان ساینا به نمایش درآمده است.«سی سال»، مدیر گالری ملی نقاشی های قرن ۱۵ ایتالیا در این مورد گفت: «فلورانس مهد ظهور هنرهای بسیاری بوده است و هم اكنون یكی از بزرگترین نمونه های هنری قرن ۱۵ كه مجسمه ای بزرگ و نمادی از سنیت كاترین مشهورترین قدیسه این سرزمین است، درصورت موافقت مسوولان ساینا به لندن انتقال می یابد.»این مجسمه كه نمادی از بركت و خوش اقبالی برای مردم به شمار می رود از ۵۰۰ سال پیش از ساینا خارج نشده است.