لیلی گلستان معتقد است باید مردم را به خرید آثار تجسمی عادت داد و از برپایی نمایشگاه بزرگ سال در اصفهان و تهران به ترتیب در آذر و اسفند خبر داد.

سخنگوی گروه هفت نگاه از برگزاری نمایشگاه های بزرگ سال درشهرستان ها كه اولین آن اصفهان است خبر داد اما پیش بینی كرد كه میزان فروش آثار هنرهای تجسمی در این شهر صفر درصد باشد.لیلی گلستان، مدیر نگارخانه گلستان و سخنگوی گروه هفت نگاه كه برگزاركننده نمایشگاه بزرگ سال در اسفند سال گذشته بودند، در گفتگو با میراث خبر یكی از برنامه های این گروه در سال جاری را برپایی نمایشگاه در شهرستان ها بیان كرد: «طبق قولی كه در گفتگوهایمان در مورد برنامه های این گروه داده بودیم، قرار بود نمایشگاه در شهرستان ها نیز برگزار شود.برهمین اساس اولین نمایشگاه شهرستانی را ۸ آذر به مدت ۲۸ روز در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپا می كنیم.» مدیر نگارخانه گلستان معتقد است، برخلاف نمایشگاه تهران كه از فروش بالایی برخورددار بود، میزان فروش در اصفهان صفر درصد است: «پیش بینی ما و رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان برای فروش هنرهای تجسمی در این شهر صفر درصد است.»