یك گروه ژاپنی داوطلب اهدای ۵۰۰ هزار یورو كمك نقدی برای مرمت تابلوهای «جیغ» و «مریم عذرا» دو شاهكار نقاشی ادوارد مونك شده اند كه در جریان به سرقت رفتن از موزه اسلو در سال ۲۰۰۴ آسیب دیده بودند.

به گزارش فرانس پرس این دو تابلو كه بی شك معروف ترین آثار این هنرمند نروژی هستند در ۲۲ اوت ۲۰۰۴ به وسیله دزدان مسلح در روز روشن از موزه مونك اسلو به سرقت رفتند و ۲ سال بعد به طور مرموزی پیدا شدند. این ۲ تابلو كه پس از پیدا شدن آسیب دیده و آثاری از خراش خوردگی، ضربه و ترك در آنها دیده شده است در حال حاضر به وسیله كارشناسان در دست ترمیم است.

در ماه آوریل ۳ مرد متهم به دست داشتن در این سرقت هنری به ۵ سال و نیم تا ۹ سال و نیم حبس در زندان و همچنین مردم ۱۹۴ هزار یورو به شهرداری اسلو برای ترمیم خرابی های این تابلوها محكوم شدند.