یكی از آثار هنری دیمین هرست به عنوان گرانترین اثر یك هنرمند زنده در طول تاریخ به ملبغ حدود ۱۰ میلیون پوند در حراجی ساتبی لندن به فروش رسید.

به گزارش مهر، اثر هنری «لالایی بهار» یك قفسه فلزی به عرض سه متر است كه تعداد ۶۱۳۶ قرص دست ساز و رنگ شده در آن قرار داده شده است. هرست این اثر را سال ۲۰۰۲ خلق كرده كه در حراجی ساتبی در لندن به قیمت ۴/۱۴ میلیون یورو یا ۲/۱۹ میلیون دلار به یك مجموعه دار ناشناس فروخته شد.«لالایی بهار» در واقع یكی از مجموعه آثار هنرمند ۴۲ ساله بریتانیایی است كه به نشانه چهار فصل ساخته شده و انتظار می رفت در حراجی ساتبی حداكثر چهار میلیون پوند به فروش برسد. اما این اثر هنری در نهایت ركورد یكی از آثار جاسپر جونز را هم زد كه ماه گذشته در یك حراجی در نیویورك حدود ۴/۱۷ میلیون دلار فروخته شده بود.در حراجی هنر معاصر ساتبی در لندن علاوه بر كار هرست، تابلو نقاشی فرانسیس بیكن از چهره خودش هم به قیمتی در حدود ۶/۲۱ میلیون پوند به فروش رسید؛ یعنی ۱۰ میلیون پوند بیشتر از قیمت ۱۲ میلیون پوندی اولیه كه مدیران سابتی انتظارش را داشتند.