یكی از تابلوهای نقاشی كلود مونه به نام Nympheas كه قدمت آن به ۱۹۰۴ می رسد، در حراجی ساتبی لندن به قیمت ۵/۱۸ میلیون پوند به فروش رسید. به گزارش مهر، این تابلو كه برخی از آن به عنوان مهمترین اثر هنری كلود مونه یاد می كنند، حدود ۸۰ سال در یك محل مخصوص روی دیوار نگه داشته شده بود. Nympheas را در دهه ۱۹۲۰ یك مجموعه دار ناشناس از میشل مونه فرزند كلود خرید و آن را سال ۱۹۳۶ به نمایش گذاشت. این تابلو ارزشمند تا پیش از این هرگز پاك، بازیابی و حراج نشده بود.بابی رید، كارشناس آثار هنری، قیمت ۵/۱۸ میلیون پوندی تابلو مونه را نشان از یك موج تازه در خرید آثار هنری دانست و به BBC گفت: «این اصلا شگفت انگیز نیست كه یكی از شاهكارهای مونه با چنین قیمتی به فروش می رسد. Nympheas یكی از مهمترین تابلوهای رنگ روغن مونه و از نمونه های مثال زدنی مكتب هنری امپرسیونیسم است.»به گفته رید، آمارها نشان می دهد قیمت آثار هنری مدرن در یك سال اخیر به شدت افزایش یافته است.