گنجینه ای از حجاری های متعلق به دوران نوسنگی كه تصویری از یك گله بزرگ گاو را نشان می دهند، در منطقه ای تاریخی در الجزایر كشف شد. به گزارش ایسنا، باستان شناسان الجزایری موفق به كشف گنجینه ای از حجاری های باستانی هشت هزار ساله متعلق به دوران نوسنگی در نزدیكی شهر بچار (Bechar) شدند. شهر بچار، پیشینه تاریخی غنی دارد و تاكنون آثار تاریخی فراوانی در آن یافت شده اند. این شهر تاریخی در فاصله ۸۰۰ كیلومتری جنوب غربی شهر الجزیره ـ پایتخت الجزایر ـ واقع شده است. فرانس پرس گزارش داده است كه حجاری ها كشف شده تصاویری از یك گله بزرگ گاو را نشان می دهند كه به شكل هنرمندانه ای روی یك صخره بزرگ خلق شده اند. كشور الجزایر آثاری تاریخی از جمله تصاویر زیبای ترسیم شده روی صخره ها را دارد كه از آن جمله به تصاویر كشیده شده روی كوه های تاسیلی ناجر (TassiliNajer) می توان اشاره كرد. در این محوطه تاریخی كه در سال ۱۹۸۲ در فهرست میراث جهانی یونسكو ثبت شده است، بیش از یك هزار و ۵۰۰ تصویر تاریخی با قدمت حدود چهارهزار سال كشیده شده اند.