موزه هنری دانشگاه آریزونا، درصدد است تا نمایشگاهی از آثار هنرمندان مفهوم گرا با عنوان«نقاشی تاریخ هنر» را در تاریخ ۲۳ ژوئن (۲ تیرماه) برگزار نماید. ۲۰ اثر از آثار هنرمندان هنر مفهومی در قالب نقاشی، چاپ ، عكاسی و مجسمه سازی با موضوع نگاهی به تاریخ هنر در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. پدرو آلوارز، فرانكلین كاسارو، نیكلاس هرا، والتن فورد و گوردن چنگ از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. در این نمایشگاه دانش و دریافت هنرمندان مفهوم گرا از تاریخ هنر جهان در قالب های مختلف هنری به نمایش گذاشته خواهد شد.