یك پرتره ناشناخته از ملكه الیزابت اول در حراجی كریستی لندن به فروش رفت.این نقاشی كه تاكنون در معرض دید عموم قرار نگرفته بود بخشی از مجموعه نقاشی «سر ادوارد لیست گرین» است. در این مجموعه ۱۷ نقاشی پرتره موجود است كه بیش از نیم قرن در هیچ حراجی به مزایده گذاشته نشده اند.نقاش پرتره مینیاتوری ملكه الیزابت اول، نیكلاس هیلارد است كه در فاصله سال های ۱۵۴۷ تا ۱۶۱۹ می زیسته است.