هفته‌نامه یالثارات‌الحسین كه ارگان خبری – تحلیلی انصار‌حزب‌الله محسوب می‌شود، در شماره اخیر خود به سفر اخیر سیدمحمد خاتمی به كشور ایتالیا پرداخت. در این مطلب یادآور شد كه خاتمی با چهار زن بیگانه دست داده است و در ادامه نوشت: « فیلم این اقدام زشت خاتمی در سایت‌ها قرار گرفته و موج اعتراض‌ها را به سوی او برانگیخته است.

خاتمی در این اقدام به عنوان یك روحانی از سوی علما و روحانیون مستقل و متدینین زیر سوال است. این سوال وجود دارد كه آیا خاتمی به دلیل ارتكاب این خطای بزرگ كه در آن با حیثیت مردم شریف و مسلمان ایران بازی شده، خلع لباس خواهد شد؟»

سیدمحمد خاتمی چند روز پیش با انتشار اطلاعیه‌ای خبر و انتشار فیلمی كه منسوب به اوست را تكذیب كرد و آن را عمل زشتی خواند كه از سوی برخی در حال انجام است.پیش از این نیز جراید خبر داده بودند كه فاطمه رجبی، همسر غلامحسین الهام در مقاله‌ای به بهانه سفر خاتمی به نیویورك و سخنرانی در جمع مسلمانان آمریكا، خواستار چنین عملی شده است.