‌● دست هنرمند را باز نمی‌كند؛ بیان معاصر به او می‌دهد

"كیفیت جدید هنر مفهومی موجب كنجكاوی هنرمند به سمت این هنر می‌شود تا آن را امتحان كند."

علیرضا چیتایی،‌ با بیان این مطلب گفت: ابزارهای جدید همیشه محصولات جدیدی به وجود می‌آورند و یا فرصت‌های جدیدی با كیفیت بهتر در اختیار هنرمند قرار می‌دهند كه از انطباق و كنار هم گذاشتن آن‌ها می‌توان به حس‌های جدیدتر و موثرتری دست یافت.

وی معتقد است این هنر دست هنرمند را در بیان مفهوم باز نمی‌كند، بلكه بیان معاصرتر و منطبق با زمان را در اختیار وی قرار می‌دهد.

این هنرمند تصریح دارد، برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه‌های هنر مفهومی و جدید می‌تواند در گسترش آن در كشور موثر باشد و به مرور زمان مخاطب‌های خاص خویش را به دست خواهد آورد.

او افزود: یكی از مشخصه‌های هنر معاصر ناماندگاری آن است، این امر از معایب آن محسوب نمی‌شود بلكه متقضای زمان واز خصوصیات آن به شمار می‌رود.

چیتایی درباره‌ی موضوعی شدن این دور نمایشگاه گفت: اگر موضوع نمایشگاه برای هنرمند محدودیت ایجاد نكند و آن را در یك قالب خاص قرار ندهد مشكلی ایجاد نخواهد كرد و برای این منظور بهتر است موضوعات نمایشگاه كلی انتخاب شوند.

وی "حس از قایق" را در پنج پلان اجرا كرد. به زعم خودش، این اثر حسی از رهایی،‌ آزادی و سبك بودن را در خود دارد و در سه دقیقه و ۳۰ ثانیه همراه با یك قطعه از موسیقی باخ اجرا خواهد شد.

● هنر جدید و برداشتن سرپوش

اما كریم اله‌خانی عنوان كرد، هنر جدید، صرفا حرفی جدید نیست، گاهی سرپوش برداشتن و واضح كردن آنچه هست و دیده نشده، است؛ اما با بیانی نو؛ بیانی كه به‌ظاهر، به هیچ قاعده و قانونی هم پایبند نیست، ولی ایده و مفهوم را در جایگاهی شفاف‌تر قرار می‌دهد.

او گفت كه اعتقاد دارد، از آنجا كه در عصر تكنولوژی زندگی می‌كنیم، پس حرف هنرمند هم خارج از این مقوله نخواهد بود و ارتباطی تنگاتنگ میان هنرمند، تكنولوژی، مخاطب و اثر خواهد بود؛ به‌حدی كه بعضا آثاری را مشاهده می‌كنیم كه تنها با حضور مخاطب است كه شكل می‌گیرند و این ممكن نمی‌شود؛ مگر با كمك ابزار یا تكنولوژی روز.

وی گفت هنر جدید نیز مانند همه جنبش‌های هنری، رسالتی را دنبال می‌كند و در عین بی‌توجهی به همه مبانی هنر قبل از خود، مبنایی را دارد؛ ایده را در راس قرار می‌دهد و مفهوم، سه گزینه هنرمند، اثر و مخاطب را در تعاملی مستقیم قرار می‌دهد و این تعهدی است نهفته در بستر هنر جدید.

او معتقد است: می‌توان گفت، هنر جدید نیاز انسان معاصر است.

اثر كریم اله‌خانی در چهارمین نمایشگاه هنر جدید، شامل دو تابلو نقاشی و ویدیوآرت است كه هرگاه مخاطب بین این دو تابلو قرار می‌گیرد، اثر شكل می‌پذیرد. بر روی پرده، پنج تا ۱۰ مربع به‌طور پراكنده و نامنظم فعال می‌شوند كه در هر شبكه، جزئی از عكس یك شهید همزمان با مصرعی انتخابی از حافظ پخش می‌شود. این تصاویر تا زمانی كه مخاطب بین دو تابلو حضور داشته باشد، پخش می‌شوند و پس از آنكه در تمام مربع‌ها تصاویر مربوطه پخش شد، به‌صورت تناوبی ادامه و تكرار خواهند یافت.