اهالی روستای محل زندگی مکرمه قنبری با شرکت در نقاشی‌های همگانی، دریکنده را به یک دهکده نقاشی تبدیل می‌کنند. علی بلبلی - مدرس نقاشی و فرزند مکرمه قنبری - معتقد است: به دلیل علاقه مردم روستای دریکنده، این مکان ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به دهکده نقاشی دارد. او تصمیم دارد به تدریج این روستا را به دهکده نقاشی تبدیل کند و برای نزدیک شدن به این هدف از ابتدای تابستان، نقاشی همگانی در دریکنده برگزار می‌شود. بلبلی در مورد برپائی نقاشی همگانی به میراث خبر گفت: ”این روستا، فضای مستعدی برای بروز خلاقیت مردم در زمینه نقاشی دارد، اما چنین کاری باید به تدریج و با ایجاد فضاهای فرهنگی انجام شود. ما برای رسیدن به این هدف دو کار را در نظر گرفته‌ایم که برگزاری نقاشی همگانی در جمعه آخر هر هفته از جمله آنها است. این برنامه قرار است از ابتدا تا انتهاء تابستان صورت بگیرد و اگر تصمیم بگیریم آن را ادامه دهیم در ماه‌های دیگر نیز ماهی یک بار آن را تداوم ببخشیم“. او در پایان از احتمال برپائی نمایشگاهی از آثار قنبری در نیویورک، لس‌آنجلس و استکهلم خبر دارد.