به‌رغم آنكه ۲۵ خرداد برای پایان نمایشگاه هنر جدید اعلام شده بود، اما چهارمین نمایشگاه هنر جدید پنج روز زودتر از موعد مقرر به پایان خواهد رسید.

مجموعه‌ی صبای فرهنگستان هنر در تدارك میزبانی دوسالانه گرافیك ایران و نمایشگاه رامبرانت است. بنابراین به گفته‌ی دبیر نمایشگاه هنر جدید قرار است زودتر از موعد مقرر، آثار هنر مفهمومی، نقاشی و عكس از نمایشگاه برچیده شوند. به‌همین دلیل همایش هنر جدید نیز منتفی خواهد شد.

اصغر كفشچیان مقدم به ایسنا گفت، از ابتدا دبیر همایش را هم تعیین كرده بودیم، اما چون تاریخ دقیق برای پایان نمایشگاه را به‌صورت قطعی به ما اعلام نشد، نتوانستیم تاریخ دقیق برپایی همایش را نیز به اطلاع عموم برسانیم؛ اگر از ابتدا می‌گفتند كه پایان نمایشگاه ۲۵ خرداد نیست، زودتر از ۲۰ خرداد - همایش را به سرانجام می‌رساندیم.

او اضافه كرد، فضای هنر جدید نسبت به كل مجموعه‌ی صبا فضای زیادی نیست، پیشنهاد بنیاد شهید - حامی برپایی نمایشگاه هنر ایثار - هم این بوده است كه بخش‌های عكس و نقاشی جمع شوند و هنر جدید بماند؛ با این حال تاكنون اعلامی نشده است، اگر پاسخ دهند ممكن است چهارمین نمایشگاه هنر جدید چند روز بیشتر دایر باشد.