پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با همكاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در پائیز ۸۶ در محل گالری صبا برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، دبیرخانه پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با تأكید بر كمیت و كیفیت برتر آثار این دوسالانه، از هنرمندان مجسمه ساز خواست آثار خود را با توجه به «ارزش ها و مفاهیم انسانی، ملی، ایرانی و اسلامی»، «شیوه های بیانی مجسمه سازی معاصر»، «گرایش ها و تلاش هایی كه در جهت گسترش زبان هنر مجسمه سازی در دوران معاصر انجام شده»، «كیفیت ساختاری و توانمندی های بیانی و تكنیكی هنرمندان مجسمه ساز» و «نگرش پویا و معاصر هنرمندان مجسمه ساز با سنت های فرهنگی - هنری گذشته سرزمین ایران» به پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران ارائه دهند.

پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران به همت دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، موزه هنرهای معاصر تهران و با همكاری فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در گالری صبا برگزار خواهد شد.