ویدئو آرت گونه ای از هنرهای تجسمی است كه بر پایه تصاویر متحرك و گاهاً حضور موسیقی تنظیم و خلق می شود.

ویدئو آرت فیلم نیست و نباید آن را با سینمای تجربی یا مستندسازی تلویزیونی همسان دانست. این رشته هنری تفاوت های آشكاری با هنر فیلمسازی سینمای و یا تلویزیونی دارد. در ویدئو آرت بازیگر به خدمت گرفته نمی شود. دیالوگ حضور ندارد؛ طرح نقشه ای ثابت به نام فیلمنامه در ویدئو آرت بی معناست و به طور كلی قوانین رایج در عرصه فیلمسازی كه به تولید اثری سرگرم كننده می انجامد در ویدئو آرت رنگ می بازد. این نكته بسیار حائز اهمیت است چراكه تفاوت ویدئو آرت و فیلم های سینمایی و تلویزیونی در هدف از خلق اثر است.سرگرم كنندگی در وجه قالب آثار سینمایی هدف اصلی به شمار می رود. حال آنكه در آثاری كه زیر عنوان ویدئو آرت خلق می شوند وجه پیام رسانی در خلل زیبایی بصری مورد توجه هنرمند است. از این رو می توان به هنر ویدئو آرت هنر نقاشی های به حركت درآمده را اطلاق كرد.ویدئو آرت، زاده سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ است. در طی آن سال ها كمپانی های تولید وسایل صوتی، «واك من» را به بازار عرضه كردند. این وسیله جدید نشانه ای از تمایل انسان آن سال ها به تنها بودن با خود بود. توجه به نام گذاری این وسیله این مفهوم را به خوبی آشكار می سازد. فردگرایی در طی آن سالها تنها به موسیقی معطوف نشد. با ساخت دوربین های خانگی هنرمندان كه به انزوا تمایل داشتند به این ابزار جدید برای خلق اثر تمایل نشان دادند. اولین تصویری كه به عنوان هنر

ویدئو آرت در بین هنرمندان تجسمی كار پذیرفته شد، فیلمی بود كه در پاییز سال ۱۹۶۷ توسط «نام جون پیك» ساخته شد. در آن زمان دوربین به عنوان ابزاری تازه در اختیار نقاشان و هنرمندان قرار گرفت و تبدیل به بومی سه بعدی برای ایشان گردید. از دهه ۱۹۶۰ به بعد برای افراد، فقط این مهم بود كه هنرمند باشند و برای آنها مهم نبود از چه ابزاری استفاده می كنند. به همین دلیل، هنرمندان از ویدئو هم به عنوان یك امكان در هنرهای تجسمی استفاده كردند. در سال های بعد این هنر فضای مناسبی را برای خلق آثار هنر كانسپت (مفهومی) به وجود آورد و كم كم جا برای حضور دیگر شاخه های هنرهای تجسمی نظیر مجسمه سازی، گرافیك و معماری در ویدئو آرت پدید آمد.از دلایل رشد ویدئو آرت، نقش آن در ثبت هنرهای میرا است. زمان نمایش فیلم های ویدئو آرت، بسیار كوتاه است و همانند یك چرخه تكرار می شوند و لذا بازدید از آن را در گالری ها آسان می سازند.امروزه تكنیك های متنوع تدوین، فیلمبرداری و فیلترهای رایانه ای فضای كار بیشتری را به هنرمند ویدئو آرت داده است.