مراحل پایانی ساخت مجسمه بزرگی كه قرار است روی موج شكن جدید ساحل نیوبیگین در شهر نورثامبرند انگلستان نصب شود، كامل شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان، این مجسمه ۱۲ متری كه به شكل دو انسان دركنارهم ساخته شده است در خلیج نیوبیگین نصب خواهد شد. این اثر كه توسط «شان هنری» به صورت زوج دركنارهم ایستاده ساخته شده است، حس اشتیاق مردم برای نگاه كردن به دریا را منتقل می كند. مجسمه یادشده كه از ماه می، ساخت آن شروع شده، آخرین مرحله از طرح شورای شهر وانسبك برای بازسازی خلیج نیوبیگین به شمار می رود كه گفته می شود به خاطر فرسایش از بین رفته بود. منابع خبری اینترنتی اعلام كرده اند كه برای بازسازی این خلیج ۵۰۰ هزار تن شن به این ساحل آورده شد. گویا با بازسازی این ساحل در زمان جزر آب دریا، مردم می توانند نسبت به قبل ۱۰۵ متر در آب پیشتر بروند. این مجسمه كه از ابتدای خلیج، یعنی ۳۰۰ متر درون آب نصب خواهد شد، پایان تابستان سال جاری رونمایی می شود.