هنر دانمارك با نمایش مجموعه غنی ای از هنر این سرزمین در دو نمایشگاه تابستانی برپا می شود.

این دو نمایشگاه با عناوین: «هنر دانمارك از پاریس» و «هنر دانمارك از فنلاند» آثار دیده نشده ای از هنر دانمارك را به تماشا می گذارند. آثار هنری هنرمندان دانماركی قرن ۱۹ به همراه آثار مدرن در این دو نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می گیرند. بسیاری از این آثار از مجموعه داران خصوصی برای حضور در این دو نمایشگاه به امانت گرفته شده اند. نمایش همزمان این دو مجموعه امكان بررسی روند شكل گیری هنر دانمارك را فراهم می سازد.