«عارفانه با نقش و رنگ» عنوان نمایشگاهی است که در آن آثار مینیاتور و آبرنگ استاد محمدحسین پنادکو، از مینیاتوریست های برجسته معاصر به نمایش درآمده است.

مضامین تاریخی، عرفانی، مذهبی و معرفتی عمده آثار ارایه شده را شامل می شود. شکوه بعثت، عارفانه با عاشورا، عام الفیل و... از جمله آثار به نمایش درآمده به سبک مینیاتور در این نمایشگاه است و جلوه های طبیعت نیز مضمون آثار آبرنگ را شامل می شود.

محمدحسین پنادکو، هنرمند منتخب موزه هنرهای معاصر در عرصه نگارگری کشور، سال هاست به صورت حرفه ای در هنر مینیاتور اثرآفرینی و تدریس می کند.