شمار شاكیان یك شركت كلاهبرداری لیزینگ خودرو در كرج به ۳ هزار نفر افزایش یافت.

كارشناسان میزان كلاهبرداری مدیرعامل شركت را ۳۰ میلیارد تومان برآورد كرده اند.

به گزارش خبرنگار ما، اواخر سال گذشته، مردی با چاپ آگهی در نشریات مدعی شد در ازای دریافت ۸ میلیون تومان، پس از ۴ ماه یك خودرو پژو ۲۰۶ را به متقاضیان تحویل می دهد.

این مرد مدعی شد ۴ میلیون تومان مابقی قیمت خودرو سود سپرده ۸ میلیون تومانی متقاضیان است.

مرد كلاهبردار در ادامه برای جلب اعتماد متقاضیان، تعدادی خودرو با همین شرایط واگذار كرد.

متهم سپس با دریافت سپرده از بیش از ۳ هزار نفر از متقاضیان خودرو، متواری شد.

با شكایت مالباختگان، پرونده ای در دادسرای جنایی كرج تشكیل و محسن علی اشرف سرپرست دادسرای جنایی دستور تحقیق برای شناسایی و دستگیری مرد كلاهبردار را صادر كرد.

در تحقیقات پلیس مشخص شد متهم به مدیر شركت ماهیانه ۳ میلیون تومان حقوق پرداخته است.

در حال حاضر متهم ممنوع الخروج شده و مأموران ۲ نفر را نیز در این رابطه دستگیر كرده اند.