ارتباط باستانی ونیز با اسلام در نمایشگاه تازه ای كه از دیروز شنبه در ونیز افتتاح شده و تا ۴ آذر ماه ادامه دارد به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه به بررسی رابطه قطبهای تجاری اصلی مدیترانه چون ایران، مصر، سوریه و امپراطوری عثمانی پرداخته است و بیش از ۲۰۰ شی ء از ۶۰ مجموعه شخصی و عمومی را چون نقاشی، كتاب، شیشه آلات، فلزكاری، پارچه های نفیس و سفال به نمایش گذاشته است.این نمایشگاه هزاران سال تجارت و هنر را از سال ۸۲۸ تا ۱۷۹۷ زمانی كه شكوه حكمرانی ونیز به دستان سربازان ناپلئون به پایان رسیده به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه همچنین آثار هنری ونیزی الهام گرفته از اسلام، قطعات تزئینی، كتابها و تعامل سبكها مختلف را ارائه كرده است.در كنار آثار هنری ونیزی، اشیاء اسلامی نیز ارائه شده و در كل به بخشهای مختلف مربوط به اعصار مختلف تقسیم شده است. بخش مربوط به نقاشی چند شاهكار هنری از ونتو را به نمایش گذاشته كه بین قرون ۱۴ تا ۱۷ تكمیل شده اند.