مجسمه ای ۲۰۰ هزار پوندی یك هنرمند كه دو سال پیش به سرقت رفته بود، در حالی پیدا شد كه به پلكان اضطراری یك خانه زنجیر شده بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان، مجسمه برنزی و دو متری «هلین بلامنفیلد» به نام «درخت تغییر شكل زندگی» جولای ۲۰۰۵ از یك كشتی مخصوص حمل آثار هنری دزدیده شده بود. در پی تماس تلفنی با یك گالری در لندن كه نمایشگاهی از آثار «بلامنفیلد» برگزار كرده بود پس از دو سال این مجسمه در باغ یك خانه در لندن كشف شد. گفته می شود كه كسی در ارتباط با این سرقتدستگیر نشده است.