گالری «لیزی كریز» شهر لندن نمایشگاهی هنری از مواد ضایعاتی را برگزار می نماید.

این بار مواد به ظاهر بی مصرف همچون قوطی های خالی نوشیدنی ها، روزنامه های باطله، شیشه های شكسته و... به عنوان مواد اولیه كار هنرمندان به كار رفته اند. «ببین من چی پیدا كردم» عنوان نمایشگاهی است كه در آن زیورآلات، ظروف و صنایع دستی با استفاده از همین دورریزها ساخته شده اند.هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هدف خود ازساخت آثارهنری از مواد دورریختنی را جلب توجه مردم در بازبینی مواد مصرفی روزانه شان عنوان كرده اند. به عقیده ایشان با نگاه هنری می توان بسیاری ازموادكم ارزش و بی ارزش را با هویتی نو و جدید در قالب اثر هنری مورد توجه قرار داد. سباستین بوچر، مینجی چو، مگی هالینگورس و دیویدهوستون از هنرمندانی هستند كه آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درخواهند آمد. «ببین من چی پیدا كردم» از ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) تا ۲۰ اكتبر (۲۸ مهر) در گالری «لیز كریز» برپا خواهد شد.