آكادمی رویال شهر لندن نمایشگاهی از آثار «جورج باسلیتز» را برگزار می نماید.

این نقاش از اعضای افتخاری آكادمی رویال است. از آثار وی به عنوان روح تازه ای در هنر انگلستان یاد می شود.ویژگی نقاشی های این هنرمند انگلیسی، وارونه بودن تصاویر است. به گونه ای كه در وهله نخست مخاطب گمان می برد كه تابلو برعكس آویزان شده! او اینگونه تركیب را نوعی استراتژی برای رهایی سوژه می داند.تعداد ۶۰ اثر از نقاشی های او به شیوه نئواكسپرسیونیست و پست مدرن و مجسمه ها و نیز آثار چاپی وی از تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) تا ۹ دسامبر (۱۸ آذر) در محل آكادمی رویال شهر لندن برپا خواهد شد.