۷۰ میلیون قطعه سكه طلا در دهه های اخیر در كشور ضرب شده است.

داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح حساب سكه طلا بااشاره به اینكه همه كشور ها سعی دارند كه از پس اندازهای مردم به منظور امور مولد و جهت دهنده برای تولید بهره برداری كنند ،گفت : امروز بخش زیادی از پس اندازهای كشور در قالب سكه طلا شكل گرفته است . وی با بیان اینكه طلا یك كالای سرمایه ای است كه كمك چندانی به تولید نمی كند و فقط برایدارنده ارزش دارد، افزود :برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد كه ۷۰ میلیونقطعه سكه طلا دراندازه های مختلف در كشور ضرب شده است .دانش جعفری بااشاره به ضرب ۴۰ میلیون قطعه سكه بهار آزادی در طول دهه های اخیرخاطر نشان كرد : ۶ هزار میلیارد تومان ارزش این سكه ها است كه اگر بخشی از آنها در قالب فعالیت های اقتصادی روانه شود ، می تواند به ایجاد اشتغال بیانجامد .دانش جعفری در ادامه گفت:طرح قرض الحسنه پس اندازسكه دربانك رفاه موجب می شود، سپرده گذاران قرض الحسنه در بانكها افزایش یابد. وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه بخش مهمی از سپرده های مردمی در بانكها در قالب سپرده های قرض الحسنه است، گفت: امروز در واقع بانكهایی موفق هستند كه در جذب سپرده های قرض الحسنه موفق عمل كرده اند و موفق ترین بانكها، آنهایی هستند كه سپرده های قرض الحسنه بیشتری دارند.دانش جعفری درپایان تاكید كرد كه طرح قرض الحسنه پس انداز سكه كه توسط بانك رفاه راه اندازی شده، صرفا به ابن بانك اختصاص ندارد و بانكهای دیگر نیز می توانند این طرح را اجرا كنند