معاون دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزش های هنری وزارت ارشادازبرگزاری چهارمین دوسالانه هنرهای تجسمی هنرستان های هنرهای زیبا كشور از ۲۱ تا ۲۳ مردادماه در همدان خبر داد.

علیمحمد زارع در این باره به مهر گفت: «این جشنواره با رویكرد سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خواهد بود و هنرجویان دستاوردهای خود را در قالب هنرهای تجسمی و نمایش در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.»وی در ادامه افزود: «جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان ها در دو بخش رشته های تجسمی و نمایش خواهد بود كه از مجموع ۴۰ هنرستان هنرهای زیبا در سراسر كشور ۱۸۰۰ اثر تجسمی به دبیرخانه جشنواره رسیده و ۱۲۰ اثر به مرحله نهایی رسیده است. از میان ۳۰ گروه نمایشی هم ۲۰ گروه متشكل از ۷ تا ۱۰ نفر منتخب هنرستان های نمایشی كشور شده و به مرحله نهایی می رسند.»