نمایشگاه مینیاتورهای ایرانی بر اساس توافق مسئولان فرهنگی ایران و کروواسی پائیز امسال در این کشور اروپایی برپا می‌شود.

مدیر موزه ملی در این باره به روابط عمومی معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: "پس از برپایی نمایشگاه "هفت هزار سال هنر ایران" در کروواسی روابط فرهنگی دو کشور وارد مرحله‌ای تازه شد."

محمدرضا کارگر افزود: "در ماههای گذشته درخواست‌های متعددی از سوی مسئولان فرهنگی کروواسی مبنی بر برگزاری نمایشگاهی از مینیاتورهای ایرانی در این کشور به معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی رسید که پس از بررسی‌های لازم این درخواست مورد موافقت قرار گرفت."

وی ادامه داد: "نمایشگاه مینیاتورهای ایرانی مروری بر نگارگری در طول تاریخ ایران از پیش از اسلام تا دوران معاصر خواهد بود. در موزه‌های سراسر کشور مینیاتورهای دوره‌های مختلف تاریخی وجود دارد و از آنجا که این مکتب نقاشی در دوران صفوی، تیموری و قاجار به اوج خود رسیده، زیباترین آثار موجود در موزه‌ها به این دوران تعلق دارد."