حراجی كریستی لندن درصدد است تا در حراج پاییزه خود شاهكاری از اندی وارهول را بیش از ۲۵ میلیون دلار به فروش رساند.

تابلوی «لیز» كه در آن چهره الیزابت تیلور با پس زمینه فیروزه ای به تصویر درآمده برای حضور در این حراجی از سوی مجموعه داری ناشناس ارائه شده است. این اثر در سال ۱۹۶۳ كشیده شده و بخشی از مجموعه پرتره های وارهول است. این هنرمند در این مجموعه پرتره های سه چهره سرشناس معاصرش: مرلین مونرو، جكی كندی و الیزابت تیلور را دستمایه خلق اثر قرار داده بود.كریستی تابلوی «لیز» را در حراجی آبان ماه خود با محوریت هنر پس از جنگ و آثار هنری معاصر به فروش خواهد گذاشت.