نمایشگاه ایران‌شناسی در موزه نقاشی خواهران آسلامازیان در شهر گیومری ارمنستان افتتاح شد.

به نقل از اداره كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نمایشگاه كه با همكاری مشترك رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و بخش فرهنگی استانداری شیراك برگزار شد، نمونه‌های از آثار صنایع دستی، مینیاتور و نقاشی كشوری با میراث فرهنگی بسیار غنی در معرض دید عموم قرار گرفت.

رضا عطوفی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان گفت: این نمایشگاه به شهروندان گیومری فرصت آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر ایرانی را می‌دهد.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های فرهنگی متعددی را در ایروان اجرا كرده است، اما این اولین بار است كه این رایزنی اقدام به برپایی چنین نمایشگاهی در این شهر می‌كند.

این نمایشگاه در شهر گیومری با استقبال زیادی روبرو شده است.

روزنامه‌های استانی هانرابدوتیون در گزارشی به برگزاری نمایشگاه ایرانشناسی در موزه نقاشی خواهران آسلامازیان پرداختند.