سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال برگزاری دوسالانه نقاشی هیچ تغییری نكرده و آنرا طبق قانون برگزارمی كند.

محمدحسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شبستان گفت: «به رغم تمام آنچه كه از طرف انجمن نقاشی در برخی سایت ها ذكر شده و گفته اند كه به تمام اهداف خود رسیده اند باید بگویم كه دوسالانه نقاشی با همان سیاست های قبلی و طبق قانون برگزار می شود.»صحبت هایی می شود كه طی آن گویا تمام اختلافات انجمن نقاشی و مدیریت امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر برگزاری دوسالانه نقاشی معاصر تهران

حل شده است.