رئیس مركز هنرهای تجسمی از برگزاری نمایشگاه فروش آثار هنری های تجسمی در نیمه دوم امسال خبر داد.

دكتر حبیب الله صادقی درباره این نمایشگاه كه به آرت اكسپو مشهور است، به فارس گفت: از تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی درخواست همكاری داریم ولی برای برگزاری «آرت اكسپو» معطل همكاری مجلس و هیچ سازمان دولتی دیگری نخواهیم شد. سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران همچنین درباره همكاری نهادها و مؤسسات خصوصی دربرپایی اكسپو افزود: برای برپایی آرت اكسپو با چندین بانك، كتابخانه های بزرگ، مؤسسات فرهنگی و هنری و شركت مترو تهران مذاكره كرده ایم.

صادقی با اشاره به قیمت گذاری آثار هنری ایران گفت: قیمت آثار هنرمندان ایرانی در كشور با مؤلفه های جهانی مطابقت ندارد و ما نمی توانیم مثل كشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپائیان آثار هنرمندانمان را خریداری كنیم و این بسیار باعث تأسف است.