شاهكارهای نقاشی سرگردان در شركت نوساز‌ وابسته به وزارت صنایع، از سوی فرهنگستان هنر یا موزه هنرهای معاصر تهران خریداری می‌شود.

حبیب‌الله صادقی رییس مركز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران با اعلام این خبر گفت: آخرین پیگیری‌ها برای خرید این آثار از سوی موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگستان هنر انجام گرفته است و قرار است تمامی این آثار به زودی در اختیار موزه هنرهای معاصر تهران یا فرهنگستان هنر قرار گیرد.

اسفندماه سال گذشته خبری مبنی بر مزایده ۲۶۰ تابلو از شاهكارهای نقاشی ایران از سوی یكی از شركت‌های وابسته به وزارت صنایع در رسانه‌ها منتشر شد.

این آثار هنری در زمره اموال گروه صنعتی بهشهر بود كه در جریان انقلاب اسلامی مصادره و روانه انبارهای گروه صنعتی بهشهر شد و تا سال ۱۳۶۲ در شرایط بسیار نامطلوبی در انبارهای این شركت ریخته شده بود.

در سال ۶۲ از سوی وزیر ارشاد آن زمان و با همكاری غلامحسین نامی این آثار مورد شناسایی قرار گرفت.

زمستان سال ۱۳۸۵ شركت ساختمانی نوساز وابسته به وزارت صنایع این آثار را به مزایده گذاشت كه بار دیگر سرنوشت این شاهكارهای هنر مدرن ایران مورد توجه قرار گرفت و واكنش‌های بسیاری را از سوی رسانه‌ها و هنرمندان به دنبال داشت.

سرانجام با پیگیری‌های صادقی رییس مركز هنرهای تجسمی و فرهنگستان هنر، این آثار خریداری شد و در آینده نزدیك در اختیار موزه و یا فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت.

در میان این آثار تابلوهایی از نقاشان پیشكسوت هنر مدرن ایران همچون حسین زنده رودی، فرامرز پیل آرام، مسعود عربشاهی، سهراب سپهری، بهمن محصص، اردشیر محصص، پرویز كلا نتری، محسن وزیری مقدم، ایران درودی، قاسم حاجی زاده و علی اكبر صادقی به چشم می خورد و همچنین دو مجسمه بتونی از آثار پرویز تناولی نیز در میان این آثار قرار دارد.