تحقیقات بر روی صحت و ضرورت اقدام به شلیك ماموران كلانتری نبرد به سه موتور سوار فراری آغاز شد.

ساعت ۳:۳۰ بامداد دیروز ماموران گشت انتظامی كلانتری نبرد به سه موتور سوار مشكوك شدند و به آنها فرمان ایست دادند.

موتور سوار و دو سرنشین دیگر آن به فرمان ایست توجه نكرده و اقدام به فرار كردند كه پس از تعقیب و گریزی ۲۰ دقیقه‌ای یكی از ماموران با شلیك چهار گلوله موفق به مضروب كردن راننده موتور و متوقف كردن موتور شد كه پس از آن راننده موتور به زمین خورده و جان سپرد.

جعفری معاون دادسرای امور جنایی تهران با اعلام این مطلب در خصوص سرنوشت مامور شلیك كننده به این افراد، گفت: ماموران تنها در صورت اطمینان از مجرمیت موتور سواران اجازه شلیك به این افراد را دارند.

وی افزود: علت فوت راننده موتور كه با گلوله ماموران انتظامی مضروب شده‌بود و سپس به زمین خورده و جان سپرده بود از سوی پزشكی قانونی خونریزی مغزی عنوان شده‌ است.

وی ادامه داد: هم‌اكنون پرونده برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت شلیك توسط ماموران به كمیسیون تخصصی ارجاع شده تا اقدامات لازم بر روی پرونده انجام شود.